1. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 2. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 3. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 4. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 5. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 6. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 7. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 8. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml

Citation Suggestion for this Aggregation
TextGrid Repository (2012). Fischart, Johann. Gedichte. Kleinere Dichtungen. Digitale Bibliothek. TextGrid. https://hdl.handle.net/11858/00-1734-0000-0002-A771-8