1. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 2. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 3. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 4. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 5. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 6. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 7. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 8. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 9. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 10. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 11. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 12. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 13. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 14. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 15. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 16. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 17. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 18. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 19. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 20. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 21. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 22. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 23. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 24. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 25. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 26. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 27. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 28. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 29. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 30. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 31. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 32. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 33. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml
 34. Fischart, Johann
  text/tg.edition+tg.aggregation+xml

Citation Suggestion for this Aggregation
TextGrid Repository (2012). Fischart, Johann. Gedichte. Geistliche Lieder. Digitale Bibliothek. TextGrid. https://hdl.handle.net/11858/00-1734-0000-0002-A7B7-E